Poštovani građani,

Ekološka svijest u Crnoj Gori nije probuđena, ali se budi. To nas zaista raduje. Sve je veći broj organizacija i pojedinaca koji doprinose jačanju potrebe zaštite prirode ove zemlje. Takođe, sve je veći broj onih koji svojim aktivnim zalaganjem i sopstvenim primjerom daju doprinos ljepšoj i zelenijoj Crnoj Gori.

Naša Agencija je svima otvorila vrata, učestvovala je i učestvuje u ekološkim akcijama i uvijek stavlja na raspolaganje sve svoje resurse.

Međutim, isto tako, svakodnevno nam pristižu na desetine zahtjeva, kritika i poziva za pomoć, a koji se odnose na nemar, bahatost ili loš odnos prema životnoj sredini. Na žalost, Agencija nema inspekcijske nadležnosti nad pitanjima kao što su zaštićena područja, niti je u zakonskoj mogućnosti da vrši uviđaje i kažnjava počinioce- stoga svaku prijavu koju zaprimimo mejlom, porukom ili telefonom- prosljeđujemo nadležnim inspekcijama. Za pitanja koja su u našoj nadležnosti možemo da kažemo da je svaka nepravilnost procesuirana i da smo dosad podnijeli na desetine krivičnih prijava. Ali uz svu dobru volju, to nismo u mogućnosti da uradimo za incidente koje su u vezi sa zbrinjavanjem domaćih životinja,  bacanjem smeća i divljim deponijama, vađenjem pijeska iz korita rijeka, kamenolomima, sječama šuma, zagađenjem rijeka, krivolovom ili uništavanjem prirode u zaštićenim područjima.

Ono što smo u zakonskoj mogućnosti da procesuiramo su isključivo slučajevi neplaćanja taksi po principu „zagađivač plaća“ za ispuštanje zagađujućih materija u vazduh, uvoz supstanci koje ostećuju ozonski omotač i stvaranje i deponovanje opasnog otpada (ovdje su navedene nadležnosti samo u dijelu gdje se pričinjava šteta životnoj sredini).

Zato podsjećamo da je za prijave nepravilnosti u zaštićenim područjima nadležan- upravljač zaštićenog područja;

Za sječu šume ili krivolov- Uprava za inspekcijske poslove – Inspekcija za šumarstvo i lovstvo;

Za zaštićene biljne, životinjske i vrste gljiva – Ekološka inspekcija;

Za divlje deponije – komunalna policija opštine u kojoj se nalazi;

Za kamenolome je nadležna Rudarsko- geološka inspekcija;

Za vađenje šljunka iz rijeka – Vodoprivredna inspekcija.


Stojimo vam na usluzi za sva pitanja vezana za zaštitu prirode Crne Gore.

Kontakt: 067-168-166 ili mail: arhusberane@epa.org.me

S poštovanjem,

Milan Gazdić, direktor