Vladimir Pavićević, samostalni savjetnik u Sektoru za izdavanje dozvola i saglasnosti – Agencije za zaštitu životne sredine, održao je danas i prethodnih dana obukeslužbenicima Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i Granične policije Crne Gore koja se odnosi na sprovođenje CITES konvencije u Crnoj Gori i EU, vrstama dozvola i sertifikata tenačinu izdavanja dozvola, legistlativi EU i nadležnim organima za sprovođenje Konvencije.

Na obuci je bilo riječi o problemima sa kojima se Crna Gora susreće prilikom implementacije ove Konvencije, kao i načinima njihovog prevazilaženja, krijumčarenju i načinima krijumčarenja divljih vrsta u EU i  iskustvima EU iz prakse kao i načinu rukovanja opasnim i otrovnim vrstama prilikom njihovog otkrivanja na graničnim prelazima.

Na sastanku je dogovoreno jačanje saradnje u narednom periodu kroz zajedničke projekte i implementaciju istih.