mr Vladimir Pavićević, samostalni savjetnik u Sektoru za izdavanje dozvola i saglasnosti – Agencije za zaštitu životne sredine,  održao je dana 03. i 04. novembra  dvodnevnu obuku službenicima Uprave prihoda i carina koja se odnosi na sprovođenje CITES konvencije u Crnoj Gori i EU, vrstama dozvola i sertifikata te načinu izdavanja dozvola, legistlativi EU i nadležnim organima za sprovođenje Konvencije.  Na obuci je bilo riječi o problemima sa kojima se Crna Gora susreće prilikom implementacije ove Konvencije, kao i načinima njihovog prevazilaženja, krijumčarenju i načinima krijumčarenja divljih vrsta u EU i  iskustvima EU iz prakse kao i načinu rukovanja opasnim i otrovnim vrstama prilikom njihovog otkrivanja na graničnim prelazima.

Prezentaciju je imala i Lidija Mijović iz Uprave prihoda i carina, koja je tom prilikom  govorila o zakonskom okviru i obavezama Uprave prihoda i carina kada je sprovođenje CITES Konvencije u pitanju.Takođe se osvrnula se i na dosadašnju saradnju sa Agencijom i dosadašnje zajedničke aktivnosti  službenika pomenitih institucija, kada je riječ o oblasti  ugroženih vrsta, njihovih djelova i derivata. Na obuci su prisustvovali predstavnici svih carinskih graničnih ispostava u Crnoj Gori.

Na kraju obuke je konstatovano, da samo uz zajedničku saradnju i koordinaciju pomenutih institucija  možemo uspješno riješiti probleme koje se odnose na krijumčarenje ugroženim biljnim i životinjskim vrstama, njihovim djelovima i derivatima.