Povodom 3.novembra, Dana učionice na otvorenom, regionalna Kancelarija  Agencije za zaštitu životne sedie u Beranama sa učenicima 8 i 9-ih razreda OŠ ,,25.maj”  u Rožajama i njihovim profesorima ozelenjavali su dvorišni prostor pomenute škole. Učenici  su se potrudili da dodatno oplemene  školsko dvorište, dajući svoj skromni doprinos i pri tome pokazujući visok stepen brige o životnoj sredini i okruženju u kojem  borave.

Ovom akcijom, posađeno je 50 sadnica šimšira, jasena i javora.
Od sadnica šimšira napravljen je znak 25.maj ispred škole – što je  simbolika na sam naziv ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Akciju su podržali JP Komunalno  i Uprava za šume- rasadnik Rožaje, donacijom sadnica jasena i javora.