Agencija za zaštitu životne sredine u cilju objektivnog informisanja javnosti na dešavanja od prethodnih dana, a koja se odnose na predmetne radnje i aktivnosti u zaštićenom prirodnom dobru „Đalovića klisura“ opština Bijelo Polje, informiše javnost o sljedećem:

Agencija za zaštitu životne sredine, je dopisom od dana 19.08.2022.godine upućenog od strane gospodina Željka Madžgalja, obaviještena o trenutnoj situaciji u unutrašnjosti Đalovića pećine. Predmetnim dopisom se ukazuje, na radnje i aktivnosti neadekvatnog konzerviranja vještačkog otvorenog ulaza u gornji i suvi dio pećine. Dopisom se dalje navodi da navedene radnje mogu dovesti do direktnog uticaja na mikroklimu pećine, degradaciju sedimenata razvoja mikroflore na stijenama i poremećaja samog ekosistema.

Odmah po dobijanju nevedene informacije, Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je nadležni organ, u ovom slučaju Upravu za inspekcijske poslove Crne Gore – odsjek za ekološku inspekciju, u cilju postupanja shodno svojim nadležnostima i ovlašćenjima u konkretnom predmetu.

U cilju sagledavanja i prikupljanja svih raspoloživih podataka u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, Agencija za zaštitu životne sredine je na inicijativu ekološke inspekcije održala sastanak sa svim relevantnim subjektima, u konkretnom slučaju izvođačem radova, nosiocem projekta, revidentnom projektnog zadatka i nadzorim organom u projektu „Turistička valorizacija pećine nad Vražijim firovima (Đalovića peća) sa uređenjem dijela pećine“.

Kao zaključak sastanka konstatovano je, da će Agencija formirati stručni tim koji će terenskim radom i neposrednim pregledom lokacije utvrditi zatečeno stanje a sve u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i vođenja daljeg postupka u ovom predmetu.

Stučni tim će činiti relevantni stručnjaci iz oblasti biospeleologije, speleologije i hidrogeologije, čiji izjvještaj sa terena očekujemo krajem naredne nedelje, a koji će sadržati smjernice, korake i mjere u cilju očuvanja prirodnog dobra u Đalovića klisuri, i sa istim će javnost biti blagovremeno informisana.