JAVNI POZIV stručnim licima za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Original dokument nalazi se OVDJE.

Dokumenta