Dana 24.03. tekuće godine započela je realizacija ugovorenih usluga za Partiju 4 i Partiju 5 iz postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Godišnje održavanje – servis, zamjena rezervnih djelova i etaloniranje/kalibracija mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha po partijama:

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 5000 (analizator za mjerenje za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip T200 za mjerenje NO/NO2/NOx i analizatora tip T100 za mjerenje SO2;

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 955 series 601 (analizator za za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 4: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis generatora vodonika tip HG KUBE;

Partija 5: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja, servis i provjera sekvencijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica tip  PNS 18-T i APM-2, broj 05-D-3536/3 od 30.12. 2021. godine.

Servis i kalibraciju uzorkivača i analizatora vrši ovlašćena kompanija Društvo za marketing, konsalting, proizvodnju i usluge RBC MEDIA DOOEL uvoz-izvoz Skopje u skladu sa ugovorenim obavezama. Servis i kalibracija se vrši na terenu, u mjernim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha.

U periodu od 24-31.03. t.g. biće u prekidu (tokom trajanja navedenih aktivnosti na terenu) uzorkovanje i analiza (automatski analizatori) PM10 i PM2,5 čestica.