Za potrebe projekta “Za lava” otvoren je žiro račun:

520-22727-35 kod Hipotekarne banke.