Danas je Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) i Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) postavila pet platformi za gniježđenje roda u Nikšićkom polju.

Ovo polje koje se nalazi kod tunela Budoš, i to sa lijeve i desne strane jedno je od najznačajnijih staništa za ptice u Crnoj Gori. Riječ je o mjestu kojeg posjećuju razne vrste ptica.

Podsjećamo, u  Crnoj Gori trenutno je zastupljen samo jedan par roda u Polimskoj ulici u Beranama. Nažalost, rode koje su  egzistirale na Marezi prije par godina, od strane neodgovornih pojedinaca su odstrijeljene čime smo se svrstali u red zemalja zajedno sa Libanom u kojima se iste stvari dešavaju.

Postavljanjem pomenutih platformi, vjerujemo da ćemo ako ne ove, onda već sigurno narednih godina zabilježiti prisustvo većeg broja roda  na ovim platformama.

Rode su vjesnik proljeća i promjena, nadamo se i promjena ekološke svijesti kod naših građana.