Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Sekretarijat za investicije i projekte Opštine Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poletno sletne staze, rulne staze i platforme i i ii faze sportskog aerodroma Kapino Polje, KO Kočani, Opština Nikšić.