Završetkom vegetacionog perioda i na osnovu analiza rezultata monitoringa polena tokom prethodnih godina, praćenje koncentracija alergenog polena na terotorijama Opština Podgorice i Bar u okviru državne mreže za monitoring alergenog polena, za 2021. godinu je završeno.

Monitoring alergenog polena suspendovanog u vazduhu nastavit će se početkom februara 2022. godine.