Od juče (21.12.) u popodnevnim časovima, došlo je do prekida u prenosu podataka sa automatskih stacionarnih stanica za praćenje kvaliteta vazduha. Mjerenja nisu u prekidu i svi podaci su sačuvani i biće dostupni u okviru mjesečnih izvještaja. U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog problema.