Danas je u Podgorici, održana prezentacije publikacije: „Crna Gora između planina i mora, pejzaž i biodiverzitet“.

Tom prilikom medijima su se obratili:

  • dr Milan Gazdić, v.d direktora Agencija za zaštitu životne sredine,
  • Darko Saveljić, urednik.

Pozdravljajući prisutne v.d direktora Agencije za zaštitu životne sredine, dr Milan Gazdić je saopštio sljedeće: ,,promocija publikacije je  slobodno može se reći nova lična karta Agencije za zaštitu životne sredine, i to ne samo zbog sadržaja već i zbog jedne lijepe saradnje prilikom izrade publikacije Agencije, NVO sektora, i institucija i pojedinaca koji su dali nesebičan doprinos”.Podsjećajući prisutne na akciju ,,Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru”, kojom smo do ovog trenutka zasadili preko 5000 stabala uglavnom u gradskim urbanim sredinama, i dvorištima škola, bolnica i univerziteta. Dalje navodeći da je pokrenuto, a što je ujedno i jedna od obaveza iz poglavlja 27, izrada crvenih lista, navodeći da vec sada raspolažemo sa crvenom listom ptica koja će biti štampana i objavljena uskoro.

,, Aplicirali smo za više projekata, kojima nastojimo da riješimo veliki broj ekoloških pitanja kao što je npr. upravljanje zaštićenim područjima.

Ova knjiga je naš mali doprinos očuvanju prirode u Crnoj Gori. Cilj je bio da našim građanima predstavimo sve one ljepote koje mi ekolozi terenci gledamo svaki dan na terenu, i kojima se divimo. Htjeli smo da predstavimo Trnovačko jezero, jednu od najstarijih maslina na svijetu, najvisočije stablo, najljepše parkove na svijetu, prašumu koja je jedna od 3 preostale u Evropi… Svaki tekst u u ovoj publikaciji  predstavlja segment prirode i svu njenu ljepotu ali i upozorava na prijetnje koje ugrožavaju biodiverzitet Crne Gore i opominje, nas sve da moramo sa više pažnje da se posvećujemo prirodi”.

Podsjećamo, publikacija pod nazivom: „Crna Gora između planina i mora, pejzaž i biodiverzitet“, rezultat je zajedničkog rada  38 eksperata iz više oganizacija i institucija zaštite prirode u Crnoj Gori.

Publikacija svjedoči o činjenici da je Crna Gora jedna od najbogatijih zemalja što se tiče pejzaža i biodiverziteta, ponajprije zbog položaja zemlje, raznovrsnosti staništa, od otvorenog mora do najviših planina, miješanju klima i geomorfologiji. Na žalost, ne toliko i aktivnoj zaštiti koja se sprovodi u Crnoj Gori u posljednjih desetljeća.

Održivi razvoj, koji pored zaštite prirode uključuje ekonomsku, socijalnu i kulturološku dimenziju, u vrhu je agende brojnih zemalja okrenutih progresu, te će ova publikacija predstavljati izvor podataka za sva naredna istraživanja i planove razvoja.

Krajnji cilj je informisanje javnosti i skretanje pažnje na ogromno bogatstvo prirode koje treba da se sačuva, aktivnije i ozbiljnije nego do sada naročito u svijetlu klimatskih promjena, stihijske urbanizacije, i sve češćih požara i mnogih drugih, po prirodu Crne Gore, prijetećih pojava i aktivnosti.