Potpisivanje Memoranduma o saradnji održano je 13.12.2021.g u 10h u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine između: Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministartsva zdravlja, Prirodno matematičkog fakulteta-smjer Biologija, Metalurško tehnološkog fakulteta, Instituta za javno zdravlje, Instituta za ljekove i medicinska sredstva, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Potpisivanju Memoranduma o saradnji prisustvovali su dr Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, prof. dr Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, dr Dušan Bugarin, generalni direktor Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, mr Anka Vukićević državna sekretarka Ministarstva zdravlja, prof. dr Predrag Miranović, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Veselinka Grudić,  dekan Metalurško-tehnološki fakultet, Miljana Pavličić, Rukovodilac sistema manadžmenta kvalitetom Instituta za javno zdravlje, mr Mira Kontić, V.D. direktora Instituta za ljekove i medicinska sredstva, Vidoje Petričić, izvršni direktor Centra za ekotoksikološka ispitivanja i Vladimir Đaković, V.D. direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Memorandum o saradnji ima za cilj da, sve strane potpisnice poštujući svoje nadležnosti, unapređuju i jačaju saradnju kroz zajedničko djelovanje kojim će se obezbijediti bezbjedno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, i osigurati nesmetanu implementacija preuzete pravne tekovine u ovoj oblasti.

Navedeni Memorandum se potpisuje sa ciljem nesmetanog obavljanja sljedećih aktivnosti:

  • stručne procjene podataka iz rezimea dosjea biocidnih proizvoda za dozvole izdate u državi članici EU i priprema stručnog mišljenja;
  • procjene tehničkog dosijea biocida prilikom izdavanja dozvole radi procjene rizika i utvrđivanja njegovog uticaja na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, mogućih uticaja na ciljne organizme, njegove efikasnosti i rizika prilikom upotrebe;
  • procjene rizika hemikalija i biocidnih proizvoda, u zavisnosti da li se procjenjuje rizik na osnovu fizičko-hemijskih svojstava ili svojstava koja utiču na zdravlje ljudi ili životnu sredinu, ili procjena efikasnosti biocidnog proizvoda;.
  • izradu i dostavljanje dosijea za identifikaciju supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost,
  • edukaciju i informisanje ciljnih grupa i profesionalnih korisnika o zaštiti životne sredine, njihovom uticaju po zdravlje, kao i o opasnostima i rizicima od hemikalija iz posebnih kategorija opasnosti (mutagenih, kancerogenih, samozapaljivih i eksplozivnih supstanci) i biocidnih proizvoda itd.