Najoštrije osuđujemo prijetnje Veselina Pejović upućene direktoru Agencije za zaštitu životne sredine, dr Milanu Gazdiću, kao i bilo koji pokušaj pritiska na osobe koje savjesno, odgovorno i profesionalno rade svoj posao.

Gospodin Pejović mora da shvati da su svi jednaki pred zakonom, i da se zakon mora poštovati, ma o kome se radilo.

Prijetnje nas neće zastrašiti da obavljamo posao profesionalno i principijelno.