U toku su aktivnosti u skladu sa ugovorenim uslugama godišnjeg servisa i kalibracije mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha.

Analizatori koji su predmet servisa su demontirani sa mjernih lokacija i u toku je servis i zamjena rezervnih djelova. Nakon obavljenog servisa, instrumenti će biti poslati u akreditovanu i ovlašćenu laboratoriju – EKONERG DOO Zagreb, gdje će se izvršiti kalibracija/etaloniranje analizatora, nakon čega se biti vraćeni u mjerne stanice, biće provjerena ispravnost i preciznost mjernih uređaja i nastavljen monitoring zagađujućih materija u vazduhu.

Imajući u vidu sve navedene aktivnosti, ponovno uspostavljanje mjerenja za analizatore (spisak analizatora je u tabeli) se očekuje sredinom decembra tekuće godine.

Tenderska procedura odabira izvođača je sprovedena u okviru javnog poziva:

Godišnje održavanje – servis, zamjena rezervnih djelova i etaloniranje/kalibracija mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha po partijama:

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3);

Partija 2:  Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 5000 (analizator za mjerenje za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip T200 za mjerenje NO/NO2/NOx i analizatora tip T100 za mjerenje SO2;

Partija 4: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 955 series 601 (analizator za za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 5: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis generatora vodonika tip HG KUBE;

Partija 6: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja, servis i provjera sekvencijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica tip   PNS 18-T I APM-2;

Partija 7: Etaloniranje/kalibracija analizatora gasova: NO/NO2/NOx, SO2, BTEX, O3 i provjera funkcionalnosti na stanicama.

Navedene aktivnosti se realizuju u okviru partije 1 i partije 7.

Za partije 2 i 5 nije bilo prispjelih ponuda dok za partije 3, 4, i 6 ponuđači nisu ispunili potrebne propisane uslove.

Agencija će sprovesti ponovne postupke javne nabavke kako bi se obezbijedili uslovi za normalno funkcionisanje svih mjernih uređaja.