Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović sa saradnicima juče je obišao radove na izgradnji autoputa, kao i lokacije na kojima je prethodno konstatovana šteta u životnoj sredini, za koje su pripremljeni Planovi remedijacije (Čestogaz-Uvač-Mataševo), kako bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje u odnosu na izvještaje.

Konstatovano je, da je da bi radovi trebalo da se izvode intenzivnije na ovom potezu, posebno imajući u vidu vodostaj rijeke Tare, koja  u ovom periodu. zna itekako da utiče na porast vodenog stuba, zbog čega je neophodno da se radovi završe u što kraćem roku.

Ministar Mitrović je saopštio da je: ,,Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma naišlo  na gotovu štetu, kada je u pitanju narušavanje ekosistema Tare, zbog izgradnje autoputa i to pokušava da sanira kroz Planove remedijacije”. Ministar je takođe, istakao: ,, da nije posvećeno dovoljno pažnje kvalitetu prilikom izrade projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Tare, a samim tim i njene valorizacije, te da je Tara biser koji mora da ostane sačuvan”.

Podsjećamo, postupak remedijacije je završen samo na prvoj lokaciji (Uvač), dok su radovi vezani za implementaciju mjera remedijacije na ostalim lokacijama u toku.

Sekretarijat za urbanizam Opštine Kolašin odobrio je pejzažno uređenje na potezu Uvač IV.

Pored ministra Mitrovića, obilasku autoputa su prisustvovali: v.d direktora Direktorata za ekologiju Dr Dušan Bugarin, v.d. direktora Direktorata za građevinarstvo Goran Gorašević, sekretar Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Radovan Bojović, glavni državni arhitekta Mirko Žižić i v.d direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Dr Milan Gazdić.