U okviru kampanje za “Ljepšu i zdraviju Crnu Goru” ,  edukacija o značaju zaštite i očuvanja  ozonskog omotača  nastavljena je dana 22 septembra u Bijelom Polju u OŠ ,,Risto Ratković”. Kroz predavanje i animirani film “Resetuj Planetu” djeca su učila o značaju i zaštiti ozonskog omotača, kao i o značaju nauke, partnerstva i saradnje u rješavanju složenih i globalnih ekoloških  izazova.

“Resetuj Planetu” je kratki animirani film, čija je priča izmišljena ali ukorijenjena u nauci, sa ciljem da ukaže na to kako bi Planeta Zemlja danas izgledala da svijet nije preduzeo mjere da zaštiti ozonski omotač i 1987. godine usvoji i počne da implementira Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Nakon predavanja djeci je podijeljen tematski promotivni materijal.