Odlukom Ujedinjenih nacija 1994. god. 16 septembar je proglašen međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača s ciljem promovisanja nacionalnih i globalnih napora za očuvanje ozonskog omotača. 

Povod za obilježavanje ovog veoma važnog ekološkog datuma je Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač  (potpisan 16. septembra 1987. godine) kojim su predviđene aktivnosti i mjere koje bi omogućile  zaštitu i očuvanje ozonskog omotača.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je: ,,Montrealski protokol – čuva nas, našu hranu i vakcine”.

Agencija za zaštitu životne sredine će i ove godine obilježiti ovaj međunarodni ekološki datum aktivnostima koje će biti posvećene značaju očuvanja i zaštite ozonskog omotača i postignutim rezultatima u borbi za njegovo očuvanje. 

Crna Gora je ratifikovala Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača i Montreaski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, sa četiri amandmana 23 oktobra 2006 godine. Ratifikacijom Kigali amndmana 25. aprila 2019.godine, Crna Gora je postala 70-ta po redu zemlja članica Kigali amandmana.

Kroz implementaciju ovih međunarodnih ugovora, nacionalnog zakonodavstva i Planova za eliminaciju supstanci koje oštećuju ozonski omotač, Crna Gora daje svoj doprinos u borbi za očuvanje ozonskog omotača.

Montrealski protokol, kao globalni ugovor o zaštiti ozonskog omotača, danas je jedan od najuspješnijih ugovora o zaštiti životne sredine. Zahvaljujući zajedničkim naporima, svih zemalja članica Protokola, da se eliminišu iz upotrebe supstance koje oštećuju ozonski omotač, danas se, ozonski omotač oporavlja, a zauzvrat se štiti zdravlje ljudi, ekonomija i životnu sredinu.

Pored navedenog, Montrealski protokol je uradio i mnogo više. Eliminacijom supstanci koje oštećuju ozonski omotač koje su i gasovi sa efektom staklene bašte, Montrealski protokol je doprinio ublažavanju klimatskih promjena. Ratifikacijom Kigali amandmana, zemlje potpisnice su se obavezale da će smanjiti potrošnju HFC supstanci, koje su snažni gasovi sa efektom staklene bašte i doprinose globalnom zagrijavanju, što će nesumnjivo doprinijeti u borbi protiv klimatskih promjena. Smanjujući njihovu upotrebu, očekuje se da će se do kraja vijeka  izbjeći do 0.4C povećanje temperature, dok se i dalje štiti ozonski omotač. Kigali amandman takođe pruža priliku za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru hlađenja. Kroz razvoj novih energetski efikasnijih i za klimu prihvatljivijih tehnologija u sektoru hlađenja, a u kombinaciji sa smanjenjem potrošnje HFC supstanci, doprinijeće se kako borbi, protiv klimatskih promjena, tako i borbi protiv gubitka hrane i  očuvanju farmaceutskih proizvoda, naročito u zemljama sa ekonomijama u razvoju.

Zato na ovaj Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, globalna zajednica  odaje priznanje Montrealskom protokolu i Kigali amandmanu  u njihovim naporina da čuvaju nas, našu hranu i vakcine ! 

Kako se ove godine obilježava 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi, Agencija za zaštitu životne sredine priključuje aktivnosti na obilježavanju međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača  kampanji “Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru”.

Dokumenta