U okviru obilježava 30 godina donošenja  Deklaracije o ekološkoj državi, potpisane  20. septembra 1991. godine, Agencija za zaštitu životne sredine, objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za učestvovanje u ekološkim aktivnostima ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU i to:

I Izložbe fotografija, koje će  ilustrovati  prirodne ljepote Crne Gore. Sami  cilj izložbi je da se podigne svijest o prirodnim ljepotama Crne Gore i vrijednosti biodiverziteta, te da se ukase na potrebe njegove zaštite – štampa fotografija

II Ozelenjavanje  bolničkih dvorišta koje će doprijeniti boljim uslovima budućih generacija, kao i edukaciji građana Crne Gore.- nabavka sadnica u svim  opštinama na teritoriji Crne Gore

III Postavljanje mobilijara u bolničkim dvorištima – nabavka klupa i kanti za otpatke.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva privredna društva, preduzetnici koji se bave navedenim djelatnostima, a koji bi i dijelom usluge ili nabavke  podržali realizaciju projekta kroz koju bi obezbjeđivali date usluge,  a ujedno i donirali odredjeni broj prizvoda, te se na taj način uključili i  u finansiranje projekta.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Kandidat dostavlja original ili kopiju izvoda iz CRPS-a i ponudu interesovanja.

Rok za dostavljanje prijava je 5 (pet) dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do srijede, 08.09.2021. godine, do 10 časova.

Ponuda  sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednom štampanom primjerku lično ili poštom na adresu: IV proleterske 19, 81000 Podgorica, Crna Gora,  na arhivu Agencije za zaštitu životne sredine ili na e-mail adresu:epamontenegro@gmail.com

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ulica IV Proleterske brigade broj 19,

81000 Podgorica,

sa napomenom na poleđini koverte: „Prijava za učestvovanje u ekološkim aktivnostima ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU“

Original dokument možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta