Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je GLAVNI GRAD PODGORICA – Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta u ulici Vojislavljevića i raskrsnice ulice Vojislavljevića, Cetinjskog i Nikšićkog puta u PodgoricI, Opština Podgorica.