Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), povodom Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar, čiji je nosilac projekta „Trojan“ d.o.o. iz Bara, donosi

RJEŠENJE

Za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velja Gorana“, koja se sastoji od katastarske parcele broj 235/2 KO Velja Gorana, u obuhvatu PPPNOP („Sl. list CG“, br. 56/18), Opština Bar, izabrana je Rita Barjaktarović, predložena od strane NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana.

 

Skenirano rješenje možete preuzeti OVDJE.