Ekološka akcija čišćenja lokaliteta na Koniku u Podgorici

U petak 09. jula sa početkom u 08:00h na lokalitetu koji se nalazi u naselju Konik,     ul.Španskih Boraca (dionica od igrališta koje se nalazi preko puta gvožđare “Fox”(broj 62.) do marketa “Stars plus”(broj 42.), održaće se ekološka akcija čišćenja.                            

Akciju organizuju Agencija za zaštitu životne sredine, preduzeće “Čistoća” d.o.o. – Podgorica i Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond).

Tim povodom medijima će se obratiti:

  • dr Milan Gazdić, v.d. direktora Agencije za zaštitu životne sredine,
  • Dejan Radulović, službenik zadužen za odnose sa javnošću u preduzeću “Čistoća” d.o.o. – Podgorica,
  • Andrej Nedović, direktor sektora za finansije, planiranje i realizaciju projekata Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond) .

 Motiv za organizaciju ove ekološke akcije, je sve prisutniji  problem upravljanja svim vrstama otpada, kako u Podgorici tako i u Crnoj Gori, te njegov negativni uticaj na životnu sredinu. Trenutno stanje, kao i posljednji izvještaji Evropske Komisije o napretku Crne Gore, prepoznali su  otpad kao jedan od najvećih ekoloških problema u zemlji.

Akcija čišćenja, ima  za cilj da posluži kao pozitivan primjer našem kontinuiranom nastojanju u rješavanju ekoloških problema i problema otpada.

Pored predstavnika organizatora planirano je da akciji prisustvuju i zainteresovani građani.

Kombinacija zajedničkih aktivnosti i javnog dijaloga je najbolji način za jačanje partnerstva između građana i nadležnih institucija, ali i svojevrstan podsjetnik da za kvalitet životne sredine odgovornost snosimo svi, i pojedinačno i kao društvo u cjelini.


Kontakt za medije:

 mr Bojan Bašanović, savjetnik za komunikaciju – Agencija za zaštitu životne sredine

T: 020 446 511; M: 067 86 01 05, E: bojan.basanovic@epa.org.me; W: www.epa.org.me