Akcija čišćenja plaže, morskog akvatorijuma i podmorja u Risanskom zalivu

Obilježavanje 5.juna Svjetskog dana životne sredine 

u okviru programa obilježavanja 30 godina Ekološke države Crne Gore

#REImagine

#RECreate

#REStore

#Adriatic

#SvakiListSvakaKap

#cleanierhealthiersafer

#MakingPeaceWithNature

#EcosystemRestoration 

Sjutra 05.juna sa početkom u 09.30 h, u Risnu na lokaciji parking kod luke Risan održaće se ekološka akcija čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokokotorskom zalivu (Risanski zaliv).

Akciju organizuje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji  sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, Agencijom za zaštitu životne sredine, Eko Fondom – Fondom za zaštitu životne sredine, Institutom za biologiju mora, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ronilačkim savezom Crne Gore.

Pomenuta akcija je dio aktivnosti koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore. Istog dana biće predstavljen i logo koji će pratiti ovogodišnju kampanju obilježavanja 30 godina ekološke države.

Pored morskog akvatorijuma predviđeno je čišćenje plaža na području Risanskog zaliva. Područje (od Kostanjice do Turskog Rta i na području od Strpa prema Lipcima) na kom će se organizovati akcija čišćenja otpada iz mora i podmorja odabrano je iz razloga jer ga karakteriše velika količina čvrstog otpada na morskom dnu, koji ima negativan uticaj na morski ekosistem i uzrokuje oštećenja organizama morskog dna.

Cilj akcije je da se ukaže na problem otpada u moru i njegovog negativnog uticaja na kvalitet morske vode, živi svijet i zdravlje čovjeka.

Akciju će podržati i privatni  sektor, predstavnici diplomatskog kora, NVO sektor i volonteri.

Kontakt za medije:

Ivana Stojanović i Aneta Kankaraš – Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

T: 020 446 378; M: 067 33 81 08, E: e-mail: ivana.stojanović@mepg.gov.me, W: www.mepg.gov.me