O B A V J E Š T A V A
zainteresovane organe, organizacije i javnost

da je operater „Deponija“ d.o.o iz Podgorice podnio uredan zahtjev, broj 5251 od 28.04.2021. god., za reviziju integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne deponije za komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada u tijelo deponije “Livade” u Podgorici.