Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje

Lista kandidata

koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za asfalt, na djelovima katastarskih parcela br. 4358 i 5108 KO Pljevlja, Opština Pljevlja

Na osnovu ponovnog javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za asfalt, na djelovima katastarskih parcela br. 4358 i 5108 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dostavljen je sljedeći prijedlog:

  1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO „Ekološko društvo Breznica“ iz iz  Pljevalja.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.