Zbog problema u prenosu podataka sa servera prema web stranici Agencije na kojoj se prikazuju podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, od kasnih popodnevnih časova (danas, 12.03. t.g.), javnosti nisu dostupne informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata sa mjernih stanica u okviru Državne mreže. Svi podaci sa aktivnih analizatora su sačuvani i biće dostupni nakon uklanjanja nastalih problema.