Spisak stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu izabranih na Javnom pozivu od 2021. godine.

 Shodno Javnom pozivu 03-D-61/1 od 19.01.2021.godine za izbor stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, a na osnovu ispunjenih uslova propisanih od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, utvrđen je spisak izabranih lica i to:

Original dokument možete preuzeti OVDJE.