Analizator ugljen(II)oksida CO na mjernom mjestu u Bijelom Polju od 13h 16.02.2021. godine mjeri neuobičajeno visoke vrijednosti (koje su satima iste na drugoj decimali). Ekipa Centra za ekotoksikološka ispitivanja tokom vanrednog obilaska mjerne stanice izvršiće potrebne radnje u skladu sa procjenom ispravnosti rada instrumenta.