Reagovanje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na tekst pod nazivom: ,,Put otrova od Crne Gore do Ukrajine”, objavljen dana 28.01.2021.godine u dnevnim novinama Vijesti

Povodom teksta objavljenog dana 28.01.2021.godine u dnevnim novinama Vijesti, pod nazivom: ,,Put otrova od Crne Gore do Ukrajine”, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u cilju objektivnog informisanja javnosti,  izdaje sljedeće saopštenje: 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upoznata je da Glavni Direktorat nacionalne policije Ukrajine u Hersonskoj oblasti vodi postupak pod brojem 120192300000000385.

Ugovor između “Valgo Montenegro” i “VK Firma Arka” je sastavni dio obavještenja za izvoz neopasnog otpada u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (“Službeni list SRЈ, Međunarodni ugovori”, br. 2/99) koje je dostavilo preduzeće “Valgo Montenegro”. Budući da se ova vrsta otpada u skladu sa navedenim zakonom nalazi na ,,žutoj listi”,  Agencija je proslijedila obavještenje o planiranom izvozu nadležnom organu Ukrajine.

Napomnjemo da Zakonom o upravljanju otpadom (»Službeni list CG« broj 64/11, 39/16), nije predviđeno izdavanje dozvola za izvoz neopasnog otpada, što znači da Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nije izdala dozvolu za izvoz ove vrste otpada kompaniji “Valgo Montenegro”, kako se navodi u tekstu.

Obzirom da je predmetna kompanija  shodno članu 82. Zakona o upravljanu otpadom upisana u Registar izvoznika neopasnog otpada, stekla je mogućnost da vrši izvoz neopasnog otpada.

Informišemo javnost takođe, da Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nije nadležna za karakterizaciju i klasifikaciju otpada. Karakterizaciju i klasifikaciju otpada, vrši ovlašćena laboratorija, što je u predmetnom slučaju   JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“. 

Sva dokumentacija u vezi sa ovim pitanjem koja je u posjedu Agencije, stavljena je na raspolaganje Osnovnom državnom tužilaštvu i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  Crne Gore.

Insistiranjem implementacione jedinice koja prati realizaciju projekta remedijacije tla lokacije brodogradilišta Bijela, koji se sprovodi iz kredita Svjetske banke,   grit iz Porto Montenegra fizički je razdvojen od grita iz brodogradilišta Bijela,  pa samim tim nije moglo doći do njihovog miješanja. 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je po saznanju o mogućoj povezanosti kompaniie Valgo sa nezakonitim postupanjima u drugoj državi, još u decembru 2019. godine obavijestila i Svjetsku banku o tome  i ukazala da ukoliko se utvrdi odgovornost kompanije „Valgo“ u predmetnom  pitanju, to se može  izuzetno negativno odraziti na projekat remedijacije u Bijeloj, budući da Ugovor sa izvođačem radova predviđa mogućnost momentalnog raskida ukoliko se utvrdi nezakonito postupanje od strane izvođača radova.   Održan je i veći broj video konferencija sa Svjetskom bankom, na kojima je dogovoreno da Agencija odredi lice koje će prikupljati podatke i dokumentaciju vezanu za ovo pitanje i sarađivati sa Svjtskom bankom u cilju ispitivanja navoda da je opasni otpad izvezen u Ukrajinu. 

U vezi sa navodima objavljenim u DN Vijesti, da je rok za izvršenje radova u brodogradilištu Bijela produžen do juna 2021. godine, napominjemo da smo u više navrata informisali javnost da je rok do kojeg je izvođač u obavezi da završi radove 30.06.2020. godine. Dakle, rok za završetak radova nije produžen do juna 2021. godine kako je to navedeno u istraživačkom tekstu. Značajno probijanje roka za završetak radova  ima za posljedicu naplatu ugovorenih kazni. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je 1. jula. 2020. godine,  kada su stvoreni formalni uslovi započela proceduru po ovom pitanju, o čemu je Izvođač radova blagovremeno obaviješten u skladu sa odredbama Ugovora.  Takođe, odmah po formiranju nove Vlade Crne Gore, Agencija je informisala Ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma o statusu ovog projekta. 

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine će i u narednom periodu nastaviti da sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informiše domaću i međunarodnu javnost o svim aktivnostima Agencije, putem medija, našeg web portala i drugih kanala komunikacije.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine