Na osnovu člana 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list CG 75/18”), člana 23 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG 75/18”) i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrole (“Službeni list CG 37/10”), direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine donosi,

INTERNO PRAVILO ZA OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ELAORATA, OCJENU ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I VISINU TROŠKOVA RADA KOMISIJE

Dokument možete preuzeti OVDJE.