U organizaciji GIZ-a i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, danas je održana promocija Modula nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funkcionalnošću u sklopu Informacionog sistema zaštite prirode u Crnoj Gori.

Promocija se održala online putem MS Teams-a, a poziv za učešće je upućen svim relevantnim akterima (akademskoj zajednici, lokalnim samoupravama, muzejima, određenim institucijama kao i NVO sektoru).

Uvodnu riječ i dobrodošlicu učesnicima poželio je Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je u prethodnom periodu, tačnije od februara do decembra mjeseca ove godine, radila na uspostavljanju Modula nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funcionalnošću, što predstavlja nadogradnju Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori, u okviru pod-projekta BIMR 2, Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Implementacija ugovora iz oblasti biodiverziteta (ORF-BDU).

Podsjećamo da je, osnovna baza Informacionog sistema za zaštitu prirode (ISZP) u Crnoj Gori (CG) prvobitno pokrenuta 2018.godine, u sklopu pod-projekta: “Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR 1)“, Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF-BD) finansiranog od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u implementaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, te podržano od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

Ovaj projekat predstavlja nastavak uspješne saradnje iz prethodnog perioda, kada je stvorena i uspostavljena osnovna struktura za Informacioni sistem za zaštitu prirode (ISNC).

Glavni cilj ovog projekta je razvijanje modula o nacionalnim zaštićenim područjima sa GIS funkcionalnostima (npr. snimanje, čuvanje, uređivanje, provjera i prikazivanje podataka) i prikazivanje u trenutnom ISNC-u (http://zastitaprirode.me/services), uzimajući u obzir podatke sa web portala http://prirodainfo.me/. Svi podaci sa ovog portala su u potpunosti integrisani u aplikativnom rješenju Modula nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funcionalnošću. GIS tehnologija omogućava upravljanje i tumačenje svih različitih vrsta informacija.

U Crnoj Gori je dostupan link ISNC-a: http://zastitaprirode.me/ koji ima trenutno razvijen modul – Lista endema JIE (Lista odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi).

Realizacija pomenutog događaja za rezultat je imala predstavljanje do sada urađenog po pitanju ISZP-a, sa fokusom na Modul nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funkcionalnošću, te prikazom web portala koji će biti javno dostupan.

Buduće rukovođenje, nadogradnja i razvoj ISZP-a se ustupa Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao krajnjem korisniku, što će vjerujemo naći široku upotrebu i korist svih relevantnih aktera i zainteresovane domaće i međunarodne javnosti.