Zbog problema u radu automatskog analizatora za PM čestice koji je instaliran na mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, nećemo biti u mogućnosti da realizujemo izvještavanje u realnom vremenu o koncentraciji PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, sa ovog mjernog mjesta. Agencija ce u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake za sto skorije prevazilazenje problema.

Praćenje koncentracije ovih polutanata nastaviće se gravimetrijskom referentnom metodom, koja se uporedo sa automatskom metodom sprovodila i do sada. Podaci o koncentraciji PM10 čestica biće dostupni građanima u formi srednjih dnevnih koncentracija nakon laboratorijske obrade filtera od strane CETI-ja i dostavljanja izvještaja o mjerenjima.