Prekidi veze, prenosa podataka sa dataloggera u mjernoj stanici Pljevlja-Gagovića imanje prema web stranici Agencije su sve češći. Čestim izlascima na lokaciju, nakon svakog prekida veze, restartovanjem opreme za prenos podataka (dataloggera, rutera i modema) je konstatovano da do prekida veze dolazi uslijed loše internet mreže, slabog signala na lokaciji. Jutros smo zamijenili modem, pojaćali spoljnu antenu tako da se nadamo poboljšanju kvaliteta signala, odnosno održavanja veze sa mjernom stanicom u kontinuitetu.

Napominjemo da su svi podaci sacuvani i bice dostupni javnosti.

Od 03.12. 2020. analizator suspendovanih čestica PM10/PM2.5 proizvođaća Derenda , model APM-2 je u statusu održavanja. U istom statusu je instrument bio u periodu 8-9.11. Podaci, rezultati mjerenja, sa pratećim starusom su dostupni na serveru u CETI-ju. Stručna lica CETI-ja će tokom naredne sedmice, najkasnije do 21.12. izaći na lokaciju radi sagledavanja problama i obavijestiti  o istom.

Napominjemo da se na mjernoj stanici u Bijelom Polju u kontinuitetu vrše mjerenja suspendovanih čestica sa referentnom gravimetrijskom metodom.