Podaci sa mjerne stanice na Gagovića imanju u Pljevljima su od sinoć od 20h nedostupni na sajtu Agencije zbog problema sa internetom. Mjerenja se kontinuirano realizuju i svi podaci su sačuvani u bazi podataka.

Nastojaćemo da nastale probleme riješimo u najkraćem mogućem roku.