“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

Usled trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, odlaže se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1374/5, 1374/6, 1374/7, 1374/10, 1374/19, 1374/29, 1374/34, 1373, 2514/2, 1514/3, 2514/4, KO Rožaje, Opština Rožaje, koja je bila planirana da se održi u Sali Biblioteke JU Centra za Kulturu, Opštine Rožaje, dana 03.07.2020.godine, sa početkom u 10 časova.

Skeniranu verziju dokumenta možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta