Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće: „DELY TOURS“ d.o.o. iz Ulcinja, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje Privremenog objekta-Auto kampa na katastarskoj parceli br.1163 KO Donji Štoj, lokacija br.8.43, Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, Opština Ulcinj.