Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova Crne Gore, ul.Arsenija Boljevića 2a (Coty mall), Podgorica, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za ski staze uz žičare „Z4“ na skijalištu „Žarski“, KO Bjelojevići, Opština Mojkovac.