1. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine, ustanovljen je na konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu (1972.) koja je bila posvećena zaštiti životne sredine. Od te godine, 5. jun se obilježava širom planete Zemlje i podstiče sve aktere u procesu donošenja odluka da se još snažnije zauzmu za zaštitu prirode, uz održivo korišćenje prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja čovjeka i ekonomskog razvoja na životnu sredinu i na, danas vrlo aktuelno pitanje, klimatskih promjena.

Vlada Crne Gore i Privredna komora Crne Gore, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), današnjom prvom konferencijom otpočela je proces kreiranja smjernica za izradu  Mape puta Crne Gore  ka cirkularnoj ekonomiji.

Cirkularna ekonomija zauzima visoko mjesto na listi prioriteta, kako ekonomski naprednih zemalja, tako i onih manje razvijenih, koje u efikasnom korišćenju resursa prepoznaju siguran put ka dostizanju održivog razvoja i rasta.

Ekspertsku podršku ovom kompleksnom procesu pruža kompanija Cirkular Change (Cirkularne promjene ) iz Slovenije, čiji je osnivač gospodja Ladeja Godina Košir, stručnjak respektabilnog znanja u ovoj oblasti, koja ujedno predsjedava i Radnom grupom za cirkularnu ekonomiju Evropskog ekonomsko- socijalnog savjeta.

Prosperitet i ljudske djelatnosti u direktnoj su vezi sa očuvanjem prirode, ekosistemima i predjelima. Na žalost, u mnogim slučajevima  antropogeni faktor,  svugdje u svijetu, pa i  kod nas, pokazuje  i svoje loše strane, što je u tijesnoj vezi sa iluzijom da su njegove usluge besplatne i neiscrpne.

Imperativ našeg vremena jeste mijenjanje potrošačkih navika, ulaganje u mjere održivog razvoja, te transfer na zelenu ekonomiju. Biološka raznovrsnost mora biti briga svakog čovjeka, nacije i društva,

Agencija   za zaštitu prirode i životne sredine je prepozna kao institucija  koja može dati značajan doprinos kreiranju smjernica i izradi ovog dokumenta i kao važan partner preko Arhus centara  doprinjeti promociji cirkularne ekonomije  u Crnoj Gori, u procesu tranzicije ka održivom razvoju, jačanju svijesti relevantnih aktera, donosioca oduka i šire javnosti o značaju cirkularne ekonomije, imajući u vidu njenu ulogu u dostizanju ciljeva održivog razvoja i smanjenja pritisaka na životnu sredinu.