Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „ZEKOVIĆ COMPANY” d.o.o. – Žabljak, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju šljunka i pijeska na PK „Ražano polje” kod Žabljaka, Opština Žabljak.