Zbog tehničkog kvara na polenskoj stanici u Tivtu mjerenje koncentracije aeropolena suspendovanog u vazduhu je prekinuto do daljnjeg.