“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi javnih radova iz Podgorice, Ul. Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-445/6 od 25.03.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje TS 10/0.4 kV „Manastir Podvrh“ i infrastrukturno povezivanje  sa TS 35/10kV „Bistrica“, Opština Bijelo Polje.