Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

 

ODLUKU

o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, izabrana je:

  1. Marinko Barjaktarović, dipl.ing.poljoprivrde, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja” i NVO Gradska inicijativa mladih

Original dokument možete preuzeti OVDJE,

Dokumenta