Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, 087/18 i  002/19), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu “SUNRISE INVEST” D.O.O. Podgorica (broj: 02-UPI-1631/1 od 06.12.2019. godine), donosi

RJEŠENJE

 ODBIJA SE zahtjev “SUNRISE INVEST” D.O.O. Podgorica za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti, vezanih za postavljanje privremenog montažno-demontaže objekta plažni bar sa terasom na katastarskoj parceli br. 1163 KO Gornji Štoj (lokacija označen kao 10Y1 u Atlasu Crnogorskih plaža i kuplišta u opštini Ulcinj) u okviru zaštićenog područja Velika Ulcinjska plaža iz razloga što stranka nije otklonila nedostatke u zahtjevu.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.