Priručnik za monitoring za jezerske vrste i staništa Ohridskog, Prespanskog i Skadarskog jezera obuhvata metode za monitoring za dva jezerska staništa i 21 vrstu, od kojih je 14 vrsta uključeno u direktive o pticama i staništima. Za ove vrste i staništa eksperti iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, kao i njemačke NVO EuroNatur su dogovorili metode monitoringa isprobane na terenu i objedinjene u ovom Priručniku.

Neke od metoda proističu iz najboljih međunarodnih praksi, a druge iz odavno dokazanih lokalnih praksi, prilagođenih osobenostima odabranih predmeta monitoringa. Nezavisno od porijekla, metode predstavljaju zajednički sud ključnih eksperata i praktičara iz tri zemlje, pa se time sa pravom smatraju autoritativnim u smislu njihove buduće upotrebe u podslivovima ovih jezera, kao i sličnih basena na drugim mjestima u  regionu. I najvažnije, primijenjene metode i prikupljeni podaci – bez obzira koliko ograničeni u smislu kvantiteta i prostorne i vremenske pokrivenosti – idu u prilog obavezama izvještavanja ovih država prema N2000 i Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, te nude dokaze  saradnje zasnovane na povjerenju među akterima zaštite sa strane vladinog i nevladinog sektora i unutar i među državama.

Priručnik je nastao u okviru regionalni projekta CSBL (Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera), koji implementira GIZ- Njemačka medjunarodna saradnja u ime  njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat podržava proces očuvanja biodiverziteta od 2012. godine i omogućava zemljama partnerima na projektu, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, dalje napredovanje procesa evropskih integracija.