Mjerenja na automatskoj stacionarnoj stanici Gagovića imanje u
Pljevljima su bila u prekidu od 20h 26.01. do 09h 27.01., zbog
problema u napajanju električnom energijom.

Nakon intervencije na terenu, mjerenja su nastavljena i podaci o kvalitetu vazduha su dostupni na sajtu Agencije.