Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

 

ODLUKU

o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500

Za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500, izabran je:

 

  1. Marinko Barjaktarović, dipl.ing.poljoprivrde, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”.

Skeniranu odluku možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta