Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje  

Lista kandidata

koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500, objavljenog na internet stranici Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dana 25.11.2019.gopdine, do isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine prispjeli su sledeći predlzi:

  1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”
  2. Milija Čabarkapa, predložen od strane NVO „Eco-tim“.

Predlozi su blagovremeni i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Original liste kandidata možete preuzeti OVDJE.