Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje  

Lista kandidata

koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje, objavljenog na internet stranici Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dana 25.11.2019.gopdine, do isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine prispjeli su sledeći predlzi:

  1. Marinko Barjaktarović, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”
  2. Mr Danijela Veličković, predložena od strane NVO Ronilački kluba „Shark team“.

Predlozi su blagovremeni i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Original liste kandidata možete preuzeti OVDJE.