Od 2009. godine, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore predstavlja aktivnog učesnika u procesu obezbjeđivanju podataka i informacija u okviru Evropske mreže za posmatranje i prikupljanje informacija u oblasti životne sredine (EIONETEuropean Environment Information and Observation Network) koju vodi Evropska agencija za životnu sredinu, dajući svoj doprinos u kreiranju pregleda stanja životne sredine na evropskom nivou.

Svakih pet godina, Evropska agencija za životnu sredinu iznosi dublju analizu stanja životne sredine u Evropi. Građen na iskustvu Agencijine jedinstvene mreže od 39 zemalja, i vodećih evropskih eksperata i naučnika, izvještaj „Pregled stanja životne sredine u Evropi 2020 – Znanje za tranziciju ka održivoj Evropi“ daje integrisanu i obimnu analizu onog šta se dešava i zašto, kao i naučno zasnovane uvide u to kako moramo da reagujemo na klimatske promjene, gubitak biodiverziteta, zagađenje i druge kompleksne i sve prisutnije izazove s kojima se suočavamo u Evropi i šire.

Prezentacija ovog izvještaja, koja će se održati u Briselu, zvanično je najvljena za srijedu,

  1. decembar 2019. godine.

Online praćenje ove prezentacije uživo, moguće je preko linka:

https://www.consilium.europa.eu/en/events/2019-12-04-fi-presidency-state-of-the-environment/

gdje se nalazi i LIVESTREAM OF THE EVENT veza sa najavljenim događajem (koji će teći sa prevodima na engleski, francuski i njemački jezik).